Transparens

Under mitt första år på konsthögskolan skannade jag massor med dokument, teckningar och post-it-lappar. Efter skanningen så skickades dokumentet från skannern till min e-mailadress där jag sedan kunde komma åt och ladda ner dem till min dator.

Under mitt första år skolan fick jag också hjälp av min vän (kodaren) att bygga en egen hemsida. Jag frågade min vän om det inte var möjligt att hoppa över några steg i skanningsprocessen. Istället för att skanna ett dokument/teckning/post-it och sedan gå den långa vägen genom att ladda ner dokumentet till min dator och för att sedan ladda upp den på hemsidan ville jag se om det gick att korta den sträckan. Jag frågade min vän om han kunde hjälpa mig med detta.

Från och med den dagen, oavsett vad jag skannade på skolan så sändes och publicerades det direkt på min hemsida, öppet för alla som besökte den att se.