Education

Erasmus-utväxling, Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa 2019-2020Just nu studerar jag på Kandidatprogramet för fri konst på Kunsthögskolen i Oslo 2018 - (2021)Gerlesborgsskolan Bohuslän 2016-2018

Exhibitions

"Door opens to the street". Collaboration, Akademirommet Oslo, 2019'Mitt-salong' Östersund, Jämtland 2019"The ongoing is really going on" Inviting artist Niels Munk Plum, KHiO, Oslo 2018"Feast of the red herring", inviting artist Fracis Patrick Brady, Moderna Museet Malmö, 2017 'Island of the blossoming trees’ Drömmarnas hus, Malmö 2017‘Absid’ Gerlesborgsskolan Bohuslän, Hamburgsund 2017

Grants

Stipendium från Stiftelsen Anna Whitlocks minnesfond 2018
Konstnären
Kodaren